NAMALUJTE SI ZDRAVÍ

FUNKČNÍ INTERIÉROVÉ NÁTĚRY

HISTORIE 

Výrobky PLESTARAN jsou výsledkem více než dvacetiletého vývoje v oblasti technické mineralogie. Historickým milníkem vzniku je patent prof. Ing. Jiřího Vidláře, CSc., z roku 1998, který se zabýval způsobem desulfatace důlních vod s nadlimitním obsahem síranů. V rámci tohoto úpravnického procesu vznikal jako meziprodukt rozpuštěný síran hlinitovápenatý, který je základem všech výrobků značky PLESTARAN. Unikátní vlastností tohoto vápenatého minerálu je především vysoký obsah krystalicky vázané vody (46 %), velmi rychlý přechod z tekuté formy do krystalické fáze a zejména stabilní zásaditost zajišťující desinfekční a antimikrobiální vlastnosti. Krystalická struktura výrobků je také použita jako vysoce efektivní nosič nanočástic titanové běloby pro fotokatalytické (samočistící) barvy. V kombinaci s jemně mletým zeolitem jsou naše barvy schopny podstatně redukovat širokou skupinu látek označovaných jako halogenované organické sloučeniny. Dalším významným funkčním faktorem všech výrobků je omezení metabolické aktivity mikroorganismů, čili schopnost velmi výrazně omezit podmínky pro vznik, nebo prosperitu archebakterií a bakterií, ale také plísní, kvasinek, řas, při schopnosti vázat ve své struktuře plyny, včetně vodní páry. Fungistatický účinek byl testován na suspenzích spor kmenů plísní Alternaria alternata, Cladosporium cladosporoides, Aspergillus versicolor, které se běžně vyskytují v interiérech.

DEZINFIKUJE

Interiérové nátěry PLESTARAN jsou  trvale odolné proti plísním s desinfekčními a antimikrobiálními vlastnostmi

ELIMINUJE

širokou skupinu jednoduchých těkavých organických látek nebo komplexních organických sloučenin s toxickými nebo karcinogenními vlastnostmi vznikající lidskou činností

ČISTÍ

fotokatalytická nanotechnologie využívá energii světla, kterou přeměňuje na silný čistící a antimikrobiální efekt

V čem jsme jiní

Interiérové nátěry PLESTARAN jsou mikroheterogenní roztoky síranu hlinitovápenatého pro desinfekční, antimikrobiální, fotokatalytické a sorpční nátěry vnitřních stavebních konstrukcí. Krystalický síran hlinitovápenatý je silně hydratovaný bílý nebo žlutobílý minerál s podílem 46% hmotnostních vody a je jedním z minerálů s nejvyšším obsahem krystalizační vody, proto je poměrně objemný a lehký.

Řada interiérových nátěrů PLESTARAN je z funkčního hlediska velmi podobná vápenným nátěrům, ovšem narozdíl od nich ke krystalizaci dochází ihned po ztrátě záměsové vody. Kdežto u vápenných nátěrů je mineralizace závislá na působení oxidu uhličitého ze vzduchu. Proto jsou nátěry PLESTARAN otěruvzdorné daleko dříve než klasické vápenné barvy, stejně jako moderní disperzní barvy. Vzhledem ke specifické krystalové struktuře mají nátěry PLESTARAN při stejné tekutosti vyšší krycí schopnosti. Jehličkové krystaly síranu hlinitovápenatého jsou dokonale propustné pro vodní páru a zabraňují tvorbě vlhkostních zón, na kterých mohou prosperovat plísně.

KONTAKT

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat

PLESTARAN s.r.o.

Adresa:

Závodní 1089, 735 41 Petřvald

Telefon:

+420 775 155 401