HISTORIE 

Výrobky PLESTARAN jsou výsledkem více než dvacetiletého vývoje v oblasti technické mineralogie. Historickým milníkem vzniku je patent prof. Ing. Jiřího Vidláře, CSc., z roku 1998, který se zabýval způsobem desulfatace důlních vod s nadlimitním obsahem síranů. V rámci tohoto úpravnického procesu vznikal jako meziprodukt rozpuštěný síran hlinitovápenatý, který je základem všech výrobků značky PLESTARAN. Unikátní vlastností tohoto vápenatého minerálu je především vysoký obsah krystalicky vázané vody (46 %), velmi rychlý přechod z tekuté formy do krystalické fáze a zejména stabilní zásaditost zajišťující desinfekční a antimikrobiální vlastnosti. Krystalická struktura výrobků je také použita jako vysoce efektivní nosič nanočástic titanové běloby pro fotokatalytické (samočistící) barvy. V kombinaci s jemně mletým zeolitem jsou naše barvy schopny podstatně redukovat širokou skupinu látek označovaných jako
halogenované organické sloučeniny. Dalším významným funkčním faktorem všech výrobků je omezení metabolické aktivity mikroorganismů, čili schopnost velmi výrazně omezit podmínky pro vznik, nebo prosperitu archebakterií a bakterií, ale také plísní, kvasinek, řas, při schopnosti vázat ve své struktuře plyny, včetně vodní páry. Fungistatický účinek byl testován na suspenzích spor kmenů plísní Alternaria alternata, Cladosporium cladosporoides, Aspergillus versicolor, které se běžně vyskytují v interiérech.