PRODUKTOVÁ ŘADA

Široké spektrum nátěrů s různým využitím

Interiérové barvy

Nabídka a popis produktů PLESTARAN

PLESTARAN 30

více

PLESTARAN 40 – doprodej

více

PLESTARAN 50

více

PLESTARAN 60 – doprodej

více

PLESTARAN 80

více

PLESTARAN 90

více

V čem jsme jiní

Interiérové nátěry PLESTARAN jsou mikroheterogenní roztoky síranu hlinitovápenatého pro desinfekční, antimikrobiální, fotokatalytické a sorpční nátěry vnitřních stavebních konstrukcí. Krystalický síran hlinitovápenatý je silně hydratovaný bílý nebo žlutobílý minerál s podílem 46% hmotnostních vody a je jedním z minerálů s nejvyšším obsahem krystalizační vody, proto je poměrně objemný a lehký.

Řada interiérových nátěrů PLESTARAN je z funkčního hlediska velmi podobná vápenným nátěrům, ovšem narozdíl od nich ke krystalizaci dochází ihned po ztrátě záměsové vody. Kdežto u vápenných nátěrů je mineralizace závislá na působení oxidu uhličitého ze vzduchu. Proto jsou nátěry PLESTARAN otěruvzdorné daleko dříve než klasické vápenné barvy, stejně jako moderní disperzní barvy. Vzhledem ke specifické krystalové struktuře mají nátěry PLESTARAN při stejné tekutosti vyšší krycí schopnosti. Jehličkové krystaly síranu hlinitovápenatého jsou dokonale propustné pro vodní páru a zabraňují tvorbě vlhkostních zón, na kterých mohou prosperovat plísně.