Vaše nejčastější dotazy

Je možné použít Vaši barvu na stěnu, která již byla v minulosti ošetřena jinou barvou?

Ano, je to možné. Podmínkou však je, aby byl podklad pevný a savý, nebyl mastný a byl zbaven plísní. O tom, jak má být povrch před nanesením barvy upraven se dočtete v Technickém listu.


Existuje u Vás garance toho, že se na stěnách opět plíseň či mastné fleky neobjeví?

Ano. Garantujeme Vám, že pokud použijete naše barvy, plíseň se již neobjeví.


Co znamená bez chemických biocidních přísad?

Chemické biocidní látky jsou organické sloučeniny, které likvidují plísně. Nelze tvrdit, že jsou vyloženě zdraví škodlivé, ale jsou těkavé, tzn. uvolňují se do okolního prostředí. Je to stejné jako s přípravky proti hmyzu.


Je možné pro tónovaní využít jinou tónovací barvu než tónovací barvy PLESTARAN?

Ano je to možné, i když toto příliš nedoporučujeme.


Skutečně dojde při nanesení Vaší barvy k odstranění plísně, která se nachází na stěně v rohu místnosti?

Ne. Plíseň je nutné nejdříve odstranit chemicky, nejčastěji se použije přípravek na bázi chlóru, poté je nutné zbytky plísní mechanicky odstranit a nanést barvu. Poté se již plísně neobjeví. Pokud byste nanesli barvu přímo na plísněmi napadené místo, nebude barva držet.


Potřebovali bychom se zbavit mastných stop na stěně u které byly v minulosti kamna. Jaký produkt byste nám doporučili?

Je nutné se nejprve přesvědčit, jakého původu jsou mastné skvrny. Pokud je to dehet, je nutné omítku odstranit až k místu, které již dehet neobsahuje a nanést novou. Často je problém v tom, že dehet prorůstá na povrch stěny od komínového tělesa, je proto nutné k tomu použít adhezní můstek-speciální maltu, stěrku, nebo nátěr, která jednak odseparuje zasažené zdivo od budoucí omítky a potom nanést omítku novou.

Pokud se jedná o skvrny od sazí, ty jsou většinou povrchové, doporučujeme důkladně odmastit, stačí obyčejný jar a poté nanést naši barvu. Je ale nutné se ujistit, že povrch už není mastný.


Proč jsou účinky barev PLESTRAN jiné než u konkurence?

Složením barvy. Používáme pouze anorganické (minerální) složky, které po vyschnutí vytvoří krystalickou strukturu, podobně jako sádra, vápno, cement. Je ovšem nasycena krystalicky vázanou vodou a ta zajišťuje trvalou zásaditost nátěru, což je nejúčinnější desinfekce a ochrana proti plísním. Nepoužíváme chemii, která ztrácí účinnost, ale využíváme krystaly se specifickou strukturou. V přírodě se tyto krystaly vyskytují jako minerál Ettringit.


Jaký je zásadní rozdíl mezi barvami PLESTARAN a ostatními barvami?

V aplikaci barvy žádný. Můžete ji použít stejně jako kteroukoli interiérovou barvu. Za srovnatelnou cenu ovšem dostanete bonus v podobě odolnosti barev proti plísním a mikroorganismům. Pokud zbytek barvy po aplikaci v balení nevyschne, má neomezenou životnost a nikdy nezplesniví.


Obsahují barvy PLESTARAN silikát?

Neobsahují, a máme proto své důvody. Silikáty, v případě interiérových nátěrů se jedná o vodní sklo, jsou charakteristické svou mechanickou odolností a paropropustností, ovšem problém spočívá v jejich hydrofobním charakteru – jsou schopny odpuzovat vodu. Může se proto stát, že sice propustí vodní páru do zdiva, ovšem tam pára zkapalní – změní se ve vodu a silikátový nátěr může působit jako nepropustná membrána, která neumožní odpaření vody ze zdiva. Druhým důvodem je samotný podklad. Pokud nejsou důkladně odstraněny předchozí vrstvy, může docházet k zahnívání organických pojiv v podkladních vrstvách. Proto jsou naše barvy komponované pouze na bázi vápenatých minerálů, které jsou nejen výborně propustné, ale dokáží bezproblémově pracovat s kapalnou vodou.